Privacy statement

Laatste update december 2023

 

De privacy van persoonsgegevens neem ik serieus. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te behandelen. Ik verzamel of gebruik persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je e-mailadres en naam om je mails te sturen (zoals nieuwsbrieven, vlogs en blogs).

 

In dit Privacy Statement lees je hoe ik de gegevens en/of informatie die je met mij deelt gebruik. Dit gaat zowel om informatie die je met mij deelt via de website www.joysoulness.com als om informatie die je offline met mij deelt wanneer je een dienst afneemt of aangeeft dat je mijn mails wilt ontvangen. Door het bezoeken van mijn website en het offline delen van gegevens met mij zoals bedoeld hierboven, ga je akkoord met dit Privacy Statement dat van toepassing is op mijn website.

 

Welke gegevens

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn mails, een download hebt aangevraagd, je je aangemeld hebt voor een gratis online workshop, training, webinar/masterclass, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk persoonsgegevens die je actief aan mij verstrekt zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

 

Wanneer je een dienst aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en e-mailadres ook om je adres en telefoonnummer. Dit doe ik voor het opmaken van de factuur en om je persoonlijk te woord te kunnen staan over de levering van de dienst en om afspraken in te plannen. 

 

Naast de door jou actief verstrekte gegevens worden bij het bezoeken van mijn website automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je mijn website bezocht. Hieronder meer informatie over cookies op mijn website.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag JoySoulness persoonsgegevens verwerkt

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor het uitvoeren van onze diensten 
  • het afhandelen van jouw betaling
  • je te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten 

 

Beveiliging persoonsgegevens

Je persoonlijke gegevens worden opgeslagen op een beveiligde database. Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

 

Cookiebeleid

Bij het gebruik van mijn website kan door mij en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst.

De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag. Cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. 

 

Social Media

Met behulp van Social Media share buttons maak ik het jou mogelijk om content van mijn website te delen via Social Media. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij op onze site de buttons geplaatst. Wij verwijzen naar de desbetreffende privacy statements van Facebook, Instagram en LinkedIn  om te weten hoe zij omgaan met privacy.

 

Bewaartermijn

JoySoulness bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit houdt in dat JoySoulness jouw persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zal behouden, gedurende de wettelijke periode van ten minste 15 jaar. De bewaartermijn van de Luisterkind-afstemmingen is tevens 15 jaar.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JoySoulness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@joysoulness.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen vier weken kun je reactie verwachten op jouw verzoek.

 

JoySoulness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

Deze verklaring is zorgvuldig samengesteld en JoySoulness behoudt zich het recht om deze privacyverklaring ten alle tijde aan te passen.

 

Vragen

Heb je vragen over dit Privacy Statement, stuur dan een mail naar info@joysoulness.nl.

 

JoySoulness
Johan Fabriciusstraat 21, 1321 KT Almere | KvK 91440408